Πανελλήνια πρωτιά του ΙΤΕ στην τελευταία αξιολόγηση των Ερευνητικών Κέντρων | Νέα

Ανακοινώσεις

Πανελλήνια_πρωτιά_του_ΙΤΕ_στην_τελευταία_αξιολόγησ
26.10.2005

Πανελλήνια πρωτιά του ΙΤΕ στην τελευταία αξιολόγηση των Ερευνητικών Κέντρων

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) βαθμολογήθηκε στο σύνολο του με 4.67 (άριστα) με μέγιστο δυνατό βαθμό το 5, συγκεντρώνοντας έτσι την υψηλότερη βαθμολόγια στη πρόσφατη πανελλήνια αξιολόγηση των Ερευνητικών Κέντρων.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», πραγματοποίησε κατά το διάστημα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2005 την πανελλήνια αξιολόγηση των Ερευνητικών Κέντρων και Ερευνητικών Ινστιτούτων της χώρας. Η αξιολόγηση διεξήχθη από ομάδες ξένων εμπειρογνωμόνων υψηλού κύρους με βάση τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:

  • Ποιότητα: Αναφέρεται στο μέγεθος και στην καινοτόμο δυνατότητα των ερευνητικών δραστηριοτήτων.
  • Παραγωγικότητα : Αναφέρεται στο παραγόμενο από την ερευνητική ομάδα έργο και συνήθως μετράται με ποσοτικούς δείκτες.
  • Σχέση προς την κοινωνία: Καλύπτει τον επιστημονικό, τεχνικό και κοινωνικό αντίκτυπο της ερευνητικής δραστηριότητας.
  • Ζωτικότητα και αποτελεσματικότητα: Εσωτερική και εξωτερική δυναμική της ερευνητικής ομάδας σε σχέση με τις επιλογές και τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας.

Στο σύνολο των 11 Ερευνητικών Κέντρων της χώρας πρώτο ήρθε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με συνολική βαθμολογία 4.67. Ενδεικτικό του μεγέθους της σημαντικής αυτής πρωτιάς για το ΙΤΕ είναι το γεγονός ότι πέντε από τα συνολικά επτά Ινστιτούτα του ΙΤΕ κατατάσσονται στην πρώτη κλίμακα βαθμολόγησης (δηλαδή με βαθμολογία υψηλότερη από 4.5) και παράλληλα το γεγονός ότι πρώτευσε ένα Ερευνητικό Κέντρο της περιφέρειας.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι ανάλογες αξιολογήσεις είχαν διεξαχθεί το 1995 και το 2000, στις οποίες και πάλι το ΙΤΕ είχε σημειώσει ανάλογες πρωτιές, πράγμα που αναδεικνύει την διαχρονική εξελικτική πορεία του.

Ως αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης, το ΙΤΕ επιβραβεύτηκε με το ποσό των €4.781.173 από το πρόγραμμα «Αριστεία» της ΓΓΕΤ (συνολικού ύψους €20.000.000).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την:
κα. Ελευθερία Κατσούλη
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΙΤΕ
Τηλ .: 2810 391510
E-mail: ekat@admin.forth.gr