Επισκέψεις Σχολείων

Εξωστρέφεια

Επισκέψεις Σχολείων

Το ΙΤΕ είναι αρωγός στην εκπαίδευση, υποστηρίζοντας τον επαγγελματικό προσανατολισμό: περισσότεροι από 1.100 μαθητές επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του ετησίως, για να γνωρίσουν την πρωτοποριακή έρευνα που διεξάγεται στο Ίδρυμα, συμμετέχοντας σε παρουσιάσεις και επισκέψεις σε ερευνητικά του εργαστήρια. Συναντούν και συνομλούν με τους ίδιους τους ερευνητές προκειμένου να αντιληφθούν πώς τα αποτελέσματα της έρευνας μεταφέρονται στην καθημερινή μας ζωή.

Στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης σε 2 από τα εξής 5 Ινστιτούτα: Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ, Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας, Υπολογιστικών Μαθηματικών και Αστροφυσικής. Υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης προτίμησης Ινστιτούτων, χωρίς δέσμευση εκ μέρους του Ιδρύματος για την ικανοποίηση αυτής. Δίνεται επίσης η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί ξενάγηση στις εγκαταστάσεις των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης.

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι δωρεάν και εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και διάχυσης τεχνογνωσίας προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Προτεραιότητα δίνεται σε μαθητές Λυκείου Β' και Γ' Τάξης, και το μέγιστο όριο ατόμων που μπορούν να συμμετάσχουν σε κάθε επίσκεψη είναι σαράντα (40), λόγω του περιορισμένου χώρου στα εργαστήρια.

Οι επισκέψεις προγραμματίζονται, κατόπιν συνεννόησης, δύο (2) φορές τον μήνα, πρωινή ώρα (10.30 π.μ.) και διαρκούν περίπου 1.5-2 ώρες. Μια τυπική επίσκεψη ξεκινάει με παρουσίαση του ΙΤΕ στο κεντρικό Αμφιθέατρο, διάρκειας 30 λεπτών περίπου, και στη συνέχεια οι μαθητές, σε δύο ισάριθμες ομάδες, ξεναγούνται στα εργαστήρια των δύο Ινστιτούτων που έχουν επιλεγεί.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας συμμετοχής την οποία αποστέλλετε με e-mail στο pr@admin.forth.gr. Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας είναι υποχρεωτική.

Κατεβάστε την φόρμα συμμετοχής

Πληροφορίες:

Χρήστος Τσουμπλέκας

Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Email: pr@admin.forth.gr

τηλ.: 2810 391973