Δημοσιεύσεις & Αναφορές

Έρευνα

Δημοσιεύσεις & Αναφορές

2010-2021

8.971

Δημοσιεύσεις

163.707

Αναφορές (χωρίς αυτοαναφορές)

145

h-index

19,99

Μ.Ο. αναφορών/άρθρο

134.191

Ετεροαναφορές


Δημοσιεύσεις ανά Ινστιτούτο

  • Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ - ΙΗΔΛ
  • Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας - IMBB
  • Ινστιτούτο Πληροφορικής - ΙΠ
  • Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών - ΙΥΜ (ανά ερευνητική ομάδα)
  • Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών - ΙΜΣ
  • Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής - ΙΕΧΜΗ
  • Ινστιτούτο Αστροφυσικής - ΙΑ
  • Ινστιτούτο Γεωενέργειας - ΙΓ