Η Αριστεία στο ΙΤΕ

Προφίλ

Η Αριστεία στο ΙΤΕ

Εθνικές & Διεθνείς Αξιολογήσεις

Το ΙΤΕ βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων ερευνητικών κέντρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό με βάση εθνικές και διεθνείς αξιολογήσεις:

1ο

Μεταξύ των Ερευνητικών Κέντρων της Ελλάδας, σε όλες τις αξιολογήσεις που πραγματοποιεί η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), και διενεργούνται από επιτροπές εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, διεθνούς φήμης.

2ο

Ανάμεσα στους 10 καλύτερους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα στο Nature INDEX.

1ο

Στο Ranking Web of Greek Research Centers, Webometrics 2017, 2018, 2019.

15ο

Μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων και 35ο μεταξύ όλων των Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Πανεπιστημίων, για τη συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση κατά την περίοδο 2007-2012 (H2020 Dashboard).

42

Επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC)

+

Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδομές στους τομείς των Laser, Πολυμερών, Πολιτιστικής Κληρονομιάς & Γονιδιωματικής.