Βραδιά Ερευνητή

Εξωστρέφεια

Βραδιά Ερευνητή

Η "Βραδιά Ερευνητή" έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως ένας πανευρωπαϊκός θεσμός για την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στην κοινωνία, αποτελώντας πλέον τη μεγαλύτερη γιορτή για την επιστήμη, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία της Βραδιάς Ερευνητή ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και θεσμοθετήθηκε μέσα από συγκεκριμένα εργαλεία χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας πριν από 15 περίπου χρόνια (7ο ΠΠ, Ορίζοντας 2020).

Βασική επιδίωξη της ΕΕ ήταν να καλύψει την αυξανόμενη ανάγκη των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων για την δημιουργία στοχευμένων και συγχρόνως μεγάλης κλίμακας δράσεων εξωστρέφειας και διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία.

Σημαντικός αριθμός φορέων από τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, κλπ) ανταποκρίθηκε θετικά στην πρωτοβουλία της ΕΕ, υιοθέτησε την ιδέα της Βραδιάς Ερευνητή και άρχισε σταδιακά να σχεδιάζει και να διοργανώνει δράσεις και εκδηλώσεις εξωστρέφειας. Πλέον, η Βραδιά Ερευνητή διοργανώνεται κάθε χρόνο, παραδοσιακά την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου, σε περισσότερες από 370 Ευρωπαϊκές πόλεις, με σκοπό την ανάδειξη του έργου που επιτελεί ο Ερευνητής, τη συνεισφορά του στην κοινωνία και την εξοικείωση του κοινού με τον κόσμο της έρευνας.

Το ΙΤΕ υπήρξε από τους πρώτους φορείς στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ για την διοργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων, καθώς επίσης και ο φορέας ο οποίος καθιέρωσε την Βραδιά Ερευνητή στην τοπική κοινωνία της Κρήτης. Πραγματοποιώντας εκδηλώσεις Βραδιάς Ερευνητή από το 2005 μέχρι και σήμερα, στόχος του ΙΤΕ είναι να αναδείξει τις ερευνητικές δράσεις και το επιστημονικό έργο του Ιδρύματος στην τοπική κοινωνία και κυρίως στις μικρότερες ηλικίες, με σκοπό να εμπνεύσει νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν το επάγγελμα του ερευνητή.

Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της Βραδιάς Ερευνητή, το ΙΤΕ υποδέχεται στις εγκαταστάσεις του περισσοτέρους από 2.500 επισκέπτες, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να ξεναγηθούν στο μαγικό κόσμο της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας.

Ενδεικτικές δράσεις και δρώμενα της Βραδιάς Ερευνητή στο ΙΤΕ

 • Ξεναγήσεις του κοινού στα ερευνητικά εργαστήρια του ΙΤΕ
 • Επίδειξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών, ερευνητικών επιτευγμάτων αιχμής
 • Εκλαϊκευμένες επιστημονικές ομιλίες ερευνητών
 • Θεατρικές παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους
 • Chatlab - διαδικτυακά ραντεβού του κοινού με τους ερευνητές του ΙΤΕ
 • Εκπαιδευτικές δράσεις και διαδραστικά εργαστήρια
 • Παιχνίδια και quiz ερωτήσεων για τους μικρούς μας φίλους
 • Διαδικτυακές εκδηλώσεις
 • Διαγωνισμοί ζωγραφικής/φωτογραφίας
 • Συμμετοχή μαθητών, επίδειξη ερευνητικών πειραμάτων
 • Μουσικά δρώμενα
 • Δράσεις με φιλανθρωπικό σκοπό (πχ διάθεση βιβλίων Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης σε ειδικές τιμές)

Ιστοσελίδα της Βραδιάς Ερευνητή (κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει το ΙΤΕ)

https://researchersnight.gr

Συντονιστής εκδηλώσεων Βραδιάς Ερευνητής στο ΙΤΕ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ)

https://www.stepc.gr