Γραμματείες

Επικοινωνία

Γραμματείες

Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ)
Νικολάου Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ: 2810 391500-2
Fax: 2810 391555
E-mail: central@admin.forth.gr

Ερευνητικά Ινστιτούτα ΙΤΕ

Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ)
Νικολάου Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ: 2810 391300-2
E-mail: iesl@iesl.forth.gr

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ)
Νικολάου Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ: 2810 391700
Fax: 2810 391101
E-mail: imbb@imbb.forth.gr

Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ)
Νικολάου Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ: 2810 391600
Fax: 2810 391601
E-mail: ics@ics.forth.gr

Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ)
Νικολάου Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ: 2810 391800
Fax: 2810 391801
E-mail: iacm@iacm.forth.gr

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ)
Νικηφόρου Φωκά 130,
Τ.Θ. 119, Τ.Κ. 74132, Ρέθυμνο, Κρήτη
Τηλ: 28310 56627-8
Fax: 28310 25810
E-mail: info@ims.forth.gr

Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ)
Οδός Σταδίου, Ρίο
Τ.Θ. 1414, Τ.Κ. 26504, Πάτρα
Τηλ: 2610 965300
Fax: 2610 990987
E-mail: admin@iceht.forth.gr

Ινστιτούτο Αστροφυσικής (ΙΑ)
Νικολάου Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ: 2810 394200
Email:
info@ia.forth.gr

Ινστιτούτο Γεωενέργειας (ΙΓ)
Κτήριο M1, Πολυτεχνειούπολη Χανίων,
Ακρωτήρι, Τ.Κ. 73100, Χανιά, Κρήτη
Τηλ: 2811 392200
Email: ipr@ipr.forth.gr

Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ)
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45115, Ιωάννινα
Τηλ: 26510 07352
Fax: 26510 07077
E-mail: bri@bri.forth.gr

Ειδικές Δομές ΙΤΕ

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
Νικολάου Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ: 2810 391900
Fax: 2810 391906
Email: inquiries@stepc.gr

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Νικολάου Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ: 2810 391083
Email:
info@cup.gr

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
Έδρα: Κολοκοτρώνη 8,
Τ.Κ. 150 61, Αθήνα
Τηλ: 210 3607690
Email: praxi@praxinetwork.gr