Το ΙΤΕ σε αριθμούς

Το ΙΤΕ

Το ΙΤΕ σε αριθμούς

10

Ερευνητικά Ινστιτούτα

203

Ενεργά Ευρωπαϊκά Έργα

567

Ενεργά Ερευνητικά Έργα

43

Προγράμματα ERC

180

Έργα Marie-Curie

155

Ερευνητικές Ομάδες

181

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

113

Ερευνητές

744

Εξειδικευμένοι Επιστήμονες, Τεχνικό Διοικητικό & Βοηθητικό Προσωπικό

554

Υποτροφίες / έτος

Τελευταία ενημέρωση 04/03/2024