Επιστημονικές Διαλέξεις

Επιστημονικές Διαλέξεις

Επιστημονικές Διαλέξεις

Διαλέξεις «Ωνάση»

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης σε συνεργασία με το ΙΤΕ διοργανώνουν σε ετήσια βάση κύκλους σεμιναριακών διαλέξεων υψηλού επιστημονικού επιπέδου διάρκειας μίας εβδομάδας έκαστος. Βασικός στόχος των Διαλέξεων Ωνάση είναι η περαιτέρω εκπαίδευση και προώθηση νέων, ταλαντούχων Ελλήνων και άλλων Διεθνών επιστημόνων, μεταπτυχιακών και τελειόφοι...

Διαβάστε περισσότερα ⟶
Διακεκριμένες Διαλέξεις «Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης»

Οι Διακεκριμένες Διαλέξεις «Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης» διοργανώνονται κάθε χρόνο από το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ, στην Πάτρα, στη μνήμη του Αλκιβιάδη Χ. Παγιατάκη (1945-2009), Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντή του ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ (1999-2006), και Προέδρου του ΙΤΕ από το 2006 μέχρι τον πρόωρ...

Διαβάστε περισσότερα ⟶
Διακεκριμένες Διαλέξεις «Νικόλαος Κυλάφης»

Η Διάλεξη «Νικόλαος Κυλάφης» ιδρύθηκε το 2019 προς τιμή του Νικόλαου Κυλάφη, Ομότιμου Καθηγητή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως η ελάχιστη αναγνώριση για τα 35 χρόνια επιστημονικής και διοικητικής συμβολής του στην ίδρυση και συνεχή ανάπτυξη της ομάδας αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΙΤΕ. Στα πλαίσια της Διάλεξης «Νικόλαο...

Διαβάστε περισσότερα ⟶
Διακεκριμένες Διαλέξεις «Στέλιος Ορφανουδάκης»

Οι Διακεκριμένες Διαλέξεις «Στέλιος Ορφανουδάκης» διοργανώνονται κάθε χρόνο από ένα Ινστιτούτο του ΙTE, στη μνήμη του Στέλιου Ορφανουδάκη (1948-2005), καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος διετέλεσε Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής (1994-2004) και Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΕ, από τον Ιανουάριο του 2004 μέ...

Διαβάστε περισσότερα ⟶