Διακεκριμένες Διαλέξεις «Στέλιος Ορφανουδάκης»

Επιστημονικές Διαλέξεις

Διακεκριμένες Διαλέξεις «Στέλιος Ορφανουδάκης»

Οι Διακεκριμένες Διαλέξεις «Στέλιος Ορφανουδάκης» διοργανώνονται κάθε χρόνο από ένα Ινστιτούτο του ΙTE, στη μνήμη του Στέλιου Ορφανουδάκη (1948-2005), καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος διετέλεσε Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής (1994-2004) και Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΕ, από τον Ιανουάριο του 2004 μέχρι τον πρόωρο θάνατό του το Μάρτιο του 2005. Υπήρξε πρωτοπόρος στην έρευνα και την ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, με καθοριστική ακαδημαϊκή και επιστημονική προσφορά στην προώθηση και καθιέρωση, σε διεθνές επίπεδο, περιοχών της Πληροφορικής, όπως η επεξεργασία και ανάλυση εικόνων, η ιατρική και διαγνωστική απεικόνιση, η ιατρική πληροφορική, η υπολογιστική όραση και η ρομποτική. Καθοριστική υπήρξε η συνεισφορά του στον πρωταγωνιστικό ρόλο του ΙΤΕ στην έρευνα, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς και στην εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της, μέσω ίδρυσης θυγατρικών εταιρειών.

Στις Διακεκριμένες Διαλέξεις «Στέλιος Ορφανουδάκης» προσκαλούνται ομιλητές με διεθνές κύρος και αναγνώριση, η επιλογή των οποίων γίνεται από μια επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες εντός και εκτός ΙΤΕ.

5η Διακεκριμένη Διάλεξη «Στέλιος Ορφανουδάκης», 28 Ιουνίου 2013

4η Διακεκριμένη Διάλεξη «Στέλιος Ορφανουδάκης», 8 Οκτωβρίου 2012

3η Διακεκριμένη Διάλεξη «Στέλιος Ορφανουδάκης», 18 Μαρτίου 2011

2η Διακεκριμένη Διάλεξη «Στέλιος Ορφανουδάκης», 22 Μαρτίου 2010

1η Διακεκριμένη Διάλεξη «Στέλιος Ορφανουδάκης», 2 Oκτωβρίου 2009