Ερευνητικά Έργα

Έρευνα

Ερευνητικά Έργα

Στο ΙΤΕ, την τελευταία 8ετία (2012-2020) έχουν υλοποιηθεί συνολικά 3.408 έργα από Ευρωπαϊκά, Διεθνή, και Εθνικά προγράμματα, προϋπολογισμού άνω των 1,2 δις €.

Το 2020, 567 ερευνητικά έργα βρίσκονταν σε εξέλιξη, προϋπολογισμού περίπου 149 εκ.€

Ανταγωνιστικές Χρηματοδοτήσεις

42

Έργα χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC)
Το ΙΤΕ κατέχει τον μεγαλύτερο αριθμό χρηματοδοτούμενων, έργων ERC στην Ελλάδα.

180

Έργα Marie-Curie

graph


Ερευνητικά Έργα / Ινστιτούτο

  • Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ- ΙΗΔΛ
  • Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας-IMBB
  • Ινστιτούτο Πληροφορικής -ΙΠ
  • Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών - ΙΥΜ (ανά ερευνητική ομάδα)
  • Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών - ΙΜΣ
  • Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής - ΙΕΧΜΗ
  • Ινστιτούτο Αστροφυσικής - ΙΑ
  • Ινστιτούτο Γεωενέργειας - ΙΓ
  • Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ)