Πρωτόκολλο Συνεργασίας Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής | Νέα

Ανακοινώσεις

Πρωτόκολλο_Συνεργασίας_Ιδρύματος_Τεχνολογίας_και_Έ
19.10.2023

Πρωτόκολλο Συνεργασίας Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη την Πέμπτη 19/10/2023, από τον καθ. Νεκτάριο Ταβερναράκη, Πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), και τον καθ. Σπυρίδωνα Δουκάκη, Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) παρουσία του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, και του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Μάξιμου Σενετάκη, στην έδρα του ΙΤΕ, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Αντικείμενο του πρωτοκόλλου συνεργασίας είναι η επιστημονική συνεργασία του ΙΤΕ και του ΙΕΠ σε θέματα κοινού επιστημονικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας την υπάρχουσα εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία που διαθέτουν. Πιο συγκεκριμένα θα συνεργαστούν στα πεδία: Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Κατάρτισης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών, Ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, Εκπαιδευτικής Έρευνας, Ευαισθητοποίησης του κοινού για την προώθηση της σημασίας της εκπαίδευσης στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM). Προβλέπονται επίσης συνέργειες για χρηματοδότηση και κοινή χρήση πόρων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα για κοινά έργα, εκπόνηση μελετών και πρωτοβουλίες, ώστε να πραγματοποιηθούν δράσεις που υποστηρίζουν τη διδασκαλία και ενισχύουν τη μάθηση. Τέλος, κοινός στόχος είναι η ανταλλαγή απόψεων για τη χάραξη πολιτικής στην εκπαίδευση και την έρευνα, με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση και σταδιακή μετάβαση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα στο περιβάλλον του ψηφιακού μετασχηματισμού της, στο πλαίσιο του σχεδιασμού εκπαιδευτικής πολιτικής του ΙΕΠ και της εθνικής στρατηγικής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε σχετικά:

«Μια από τις προτεραιότητές μας στο Υπουργείο Παιδείας είναι ο επανασχεδιασμός του επιστημονικού και επαγγελματικού προσανατολισμού, με στόχο να κατευθύνουμε εκείνους τους μαθητές που έχουν όντως κλίση στις θετικές επιστήμες σε σπουδές STEM - επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία μεταξύ ΙΕΠ και ΙΤΕ που επικυρώνεται σήμερα αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη.

Όταν δυο φορείς με τόσο αξιοσημείωτη διαδρομή ενώνουν τις δυνάμεις τους, τότε μπορούμε να προσδοκούμε ότι το αποτέλεσμα αυτής της σύμπραξης δεν θα είναι απλώς άθροισμα τεχνογνωσίας και εμπειρίας, αλλά γινόμενο. Χάρη στα πανεπιστημιακά της ιδρύματα και τους φορείς που δραστηριοποιούνται εδώ, η Κρήτη έχει αναδειχθεί σε ένα δυναμικό και εξωστρεφές οικοσύστημα καινοτομίας. Από εδώ σήμερα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα στην προσπάθειά μας να χαράξουμε εκπαιδευτικές και ερευνητικές πολιτικές στους τομείς της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Όλοι μας στο Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είμαστε χαρούμενοι και υπερήφανοι για τη συνεργασία του «δικού μας» ΙΕΠ με ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία, αλλά και κάθε παρόμοια προσπάθεια, με όποιον τρόπο μπορούμε και όπως μας ζητηθεί».

Επίσης ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Μάξιμος Σενετάκης, ανέφερε:

«Απόψε είμαστε παρόντες σε μια συμφωνία εξαιρετικής σημασίας ανάμεσα στο ΙΤΕ, ένα ερευνητικό κέντρο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, έναν επιτελικό επιστημονικό και ερευνητικό φορέα του Υπουργείου Παιδείας.

Το ΙΤΕ είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα ερευνητικά κέντρα της χώρας, με διεθνείς διακρίσεις και υψηλές επιδόσεις σε διάφορα επιστημονικά πεδία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και συμφωνίες συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα και φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Οι δυο φορείς μαζί ενώνουν δυνάμεις και τεχνογνωσία με σκοπό την ενίσχυση της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και ο μόνος δρόμος για να ενισχύσουμε την εκπαίδευση είναι η επένδυση στην καινοτομία.

Εύχομαι καλή επιτυχία στο εξαιρετικό αυτό εγχείρημα!»

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, δήλωσε σχετικά:

«Το ΙΤΕ συνεργάζεται στενά με κορυφαίους Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων. Το ΙΤΕ όμως συμβάλλει και στην επιμόρφωση των νέων μαθητών, παρέχοντας υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού. Αξίζει να αναφερθεί ότι περισσότεροι από 1.000 μαθητές επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του ετησίως για να γνωρίσουν τις επιστημονικές του δραστηριότητες, ενώ στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας της Βραδιάς του Ερευνητή που διοργανώνεται κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο, το ΙΤΕ υποδέχεται πάνω από 2.500 άτομα, κυρίως μαθητές, που επιζητούν την επαφή με την επιστήμη και την τεχνολογία.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μέσα από αυτή τη στρατηγικής σημασίας συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΙΤΕ θα συμβάλει ουσιαστικά στον τομέα της εκπαίδευσης, προσφέροντας την τεχνογνωσία του σε εκπαιδευτικούς και μαθητές».

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) καθ. Σπυρίδωνας Δουκάκης δήλωσε ότι:

«Η εκπαίδευση είναι καταλύτης για την αλλαγή. Είναι η μετασχηματιστική δύναμη που ωθεί τα άτομα, τις κοινότητες και τα έθνη προς ένα διαφορετικό μέλλον. Η σημερινή συνεργασία υποδηλώνει την ανάγκη να αξιοποιήσουμε αυτή τη δύναμη και να επιφέρουμε θετικές αλλαγές. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, τα δύο Ινστιτούτα συνεχίζουμε το ταξίδι μας και ταυτόχρονα συναντιόμαστε για να ενισχύσουμε αυτά που κάνουμε σε μεγαλύτερο βαθμό. Αθροίζουμε τις δυνάμεις μας. Συγκεντρώνουμε την τεχνογνωσία, τους πόρους και το όραμά μας για να δούμε με μία άλλη οπτική τις μεγάλες προκλήσεις στην εκπαίδευση.

Η καρδιά κάθε εκπαιδευτικής προσπάθειας όμως, είναι οι εκπαιδευτικοί μας. Επενδύοντας στην κατάρτιση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, όχι μόνο για να τους ενδυναμώσουμε αλλά και για να εμπλουτίσουμε τις μαθησιακές εμπειρίες των μαθητών μας.

Κλείνοντας, θα έλεγα ότι η συνεργασία μας σηματοδοτεί υπόσχεση προς τους μαθητές και την κοινωνία μας. Είναι μια υπόσχεση καινοτομίας, προόδου και δέσμευσης για τον μετασχηματισμό στην εκπαίδευση».

Την εκδήλωση υπογραφής τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ.κ. Οδυσσέας Ζώρας και Ιωάννης Κατσαρός, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας κ. Αθανάσιος Κυριαζής, ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Βασίλης Λαμπρινός, o Περιφερειακός Δ/ντης Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Μανώλης Καρτσωνάκης, και ο Διευθυντής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κ. Αντώνης Φουντουλάκης.

Νωρίτερα το πρωί, το ΙΤΕ και το ΙΕΠ πραγματοποίησαν πιλοτικό σεμινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών στη χρήση Διαδραστικών Συστημάτων, με 20 περίπου συμμετέχοντες, υπό τον συντονισμό του Προέδρου του ΙΕΠ κ. Δουκάκη Σπυρίδωνα, της κας Καλαθάκη Μαρίας, Μέλους του ΔΣ του ΙΕΠ, και της κας Κατερίνας Παπαδάκη, Διευθύντριας Ερευνών του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ. Ακολούθησαν ξεναγήσεις σε εργαστήρια του ΙΤΕ και παρουσιάσεις ερευνητών.

Το ΙΤΕ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα και άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ο οποίος εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αποτελείται από δέκα Ερευνητικά Ινστιτούτα και οι ερευνητικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ επικεντρώνονται σε τομείς μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως: Μικροηλεκτρονική, Λέιζερ, Υλικά, Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Βιοτεχνολογία, Πληροφορική, Βιοπληροφορική, Ρομποτική, Τηλεπικοινωνίες, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Χημική Μηχανική, Ανθρωπιστικές επιστήμες και Πολιτισμό, Αστροφυσική, Γεωενέργεια και Γονιδιωματική του Ανθρώπου. Το ΙΤΕ έχει να επιδείξει άριστες επιστημονικές επιδόσεις, καθώς και μια σημαντική κοινωνική και οικονομική προσφορά, σε επίπεδο που το καθιστούν ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα διεθνώς. Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ λαμβάνουν υπόψη τις τεχνολογίες αιχμής, τις σύγχρονες τάσεις, τις ερευνητικές και τεχνολογικές προκλήσεις διεθνώς, καθώς και τις ανάγκες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα. Το ΙΤΕ είναι πρωτοπόρος αρωγός στην εφαρμογή και υιοθέτηση των Τεχνολογιών αιχμής στην Ελλάδα και στις προσπάθειες που γίνονται διεθνώς και στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας Κοινωνίας της Πληροφορίας προσβάσιμης και αποδεκτής από όλους τους πολίτες.

Το ΙΕΠ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) είναι επιτελικός επιστημονικός και ερευνητικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τους εποπτευόμενους φορείς του σε θέματα που αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, με στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματος όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. Συνδράμει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε θέματα αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου και αξιολόγησης σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών κατά τις κείμενες διατάξεις. Για κάθε συναφή πρωτοβουλία ή δράση υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή εποπτευόμενων φορέων του απαιτείται συνεργασία με το ΙΕΠ.

Περισσότερες Φωτογραφίες: https://forth40.pixieset.com/ite-/