1η Υβριδική Συνάντηση του Δικτύου Επιτροπών Ισότητας & Καταπολέμησης των Διακρίσεων Ερευνητικών Κέντρων | Νέα

Ανακοινώσεις

1η_Υβριδική_Συνάντηση_του_Δικτύου_Επιτροπών_Ισότητ
11.07.2023

1η Υβριδική Συνάντηση του Δικτύου Επιτροπών Ισότητας & Καταπολέμησης των Διακρίσεων Ερευνητικών Κέντρων

Την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 φιλοξενήθηκε στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), η πρώτη υβριδική συνάντηση του Δικτύου Επιτροπών Ισότητας & Καταπολέμησης των Διακρίσεων (ΕΙΦΚΔ) των Ερευνητικών Κέντρων.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι στόχοι και αποφασίστηκαν οι επόμενες δράσεις των Ομάδων Εργασίας του Δικτύου, που αφορούν σε (α) ορισμό προτυποποιημένων δεικτών ισότητας και (β) στη διαμόρφωση κοινών ερωτηματολογίων στα ΕΚ για τη συλλογή και ανάλυση στοιχείων, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), μέλη του οποίου συμμετείχαν στη διαμόρφωση κοινών ερωτηματολογίων, (γ) στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων διαχείρισης παραπόνων/καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης ή/και άλλων διακρίσεων, (δ) στη συλλογή στοιχείων και αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν σε διαφορές στην επαγγελματική εξέλιξη/προσλήψεις και στην εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις ευθύνης, (ε) στην ανάγκη συμπερίληψης της διάστασης του φύλου στην έρευνα, (στ) στη διάχυση, ενημέρωση, εκπαίδευση σε θέματα ισότητας, (ζ) στην εξισορρόπηση εργασίας- ζωής και στη διαμόρφωση συμπεριληπτικού περιβάλλοντος και (η) στη συμμετοχή στην καινοτομία σε συνεργασία με το Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες.

Την ευθύνη συντονισμού του Δικτύου, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022, έχει για την πρώτη διετία, η Δρ. Μαρία Κλάπα, Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ως Εκπρόσωπος της ΕΙΦΚΔ ΙΤΕ. Τη συνάντηση παρακολούθησαν και χαιρέτησαν η Συντονίστρια του Δικτύου ΕΙΦΚΔ ΑΕΙ, Καθηγήτρια του ΑΠΘ κ. Δήμητρα Κογκίδου, η κα Ντία Αναγνώστου, Αν. Καθηγήτρια και Αντιπρόεδρος της ΕΙΦΚΔ του Παντείου Παν/μίου και συνεργάτης του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και η κα Μαρία Στρατηγάκη, Καθηγήτρια του Παντείου Παν/μίου & Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π), καταδεικνύοντας τις δυνατότητες συνεργασίας με το Δίκτυο ΕΙΦΚΔ των ΕΚ.

Στο δίκτυο συμμετέχουν οι ΕΙΦΚΔ από: το Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ», το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), το Εθνικό Κέντρο Βιολογικών Ερευνών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ).