Κατάταξη του Καθ. Σπύρου Πανδή  στους «Highly Cited Researchers (h>100)» της Webometrics για το 2022 | Νέα

Ανακοινώσεις

Κατάταξη_του_Καθ._Σπύρου_Πανδή_ στους_«Highly_Cite
05.04.2022

Κατάταξη του Καθ. Σπύρου Πανδή  στους «Highly Cited Researchers (h>100)» της Webometrics για το 2022

Ο Καθηγητής Σπύρος Πανδής, Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), Συντονιστικό μέλος του Center for the Study of Air Quality and Climate Change (C-STACC) και Καθηγητής του Τμήματος Χημικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών, κατατάχθηκε στους «Highly Cited Researchers (h>100) » της Webometrics με h-index 101. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν τη δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου 2022 και περιλαμβάνουν 5.882 ερευνητές και καθηγητές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι με το συγγραφικό και ερευνητικό τους έργο έχουν ασκήσει σημαντική επιρροή στην επιστήμη διαχρονικά (στοιχεία από τα δημόσια προφίλ στο Google Scholar).