Ινστιτούτο Γεωενέργειας στο ΙΤΕ | Νέα

Ανακοινώσεις

Ινστιτούτο_Γεωενέργειας_στο_ΙΤΕ
08.12.2021

Ινστιτούτο Γεωενέργειας στο ΙΤΕ

Σε Ινστιτούτο Γεωενέργειας (ΙΤΕ-ΙΓ) μετονομάζεται το μέχρι πρότινος Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), που είχε ιδρυθεί το 2019 στα Χανιά, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.4864/2021 που δημοσιεύθηκε στις 2-12-2021.

Η μετονομασία αυτή δηλώνει την πρόθεση του Ινστιτούτου να ενισχύσει τη δραστηριότητά του στον τομέα της Ενέργειας, προσαρμοζόμενο στις σημερινές τάσεις της ενεργειακής μετάβασης. Το Ινστιτούτο Γεωενέργειας συνδυάζει τις κατευθύνσεις των γεωεπιστημών (γεωλογία, γεωχημεία, γεωφυσική) με τις επιστήμες της μηχανικής (ιδιαίτερα της χημικής μηχανικής), ώστε να μελετήσει το υπέδαφος και τη συμβολή που μπορεί να έχει στα ενεργειακά θέματα. Σε αυτές περιλαμβάνονται φυσικά η “κλασική” κατεύθυνση της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων αλλά και οι κατευθύνσεις της βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης, με ιδιαίτερη έμφαση στη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, τη γεωθερμική ενέργεια αλλά και τα εναλλακτικά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών παραγωγής και αποθήκευσης υδρογόνου. Παράλληλα, βασικό πυλώνα του ΙΤΕ-ΙΓ αποτελεί η περιβαλλοντική έρευνα για τη μείωση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής βιομηχανίας στο περιβάλλον.

Επιπλέον, η μετονομασία του Ινστιτούτου βρίσκεται σε αρμονία με το στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του ΙΤΕ, που περιλαμβάνει τη δημιουργία του “Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας για τη Βιώσιμη Ενεργειακή Μετάβαση” στα Χανιά, η υλοποίηση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης δήλωσε σχετικά:

«Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ανταποκρινόμενο στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της ασφαλούς και περιβαλλοντικά φιλικής αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων. Η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στο Ινστιτούτο Γεωενέργειας, έχει διαμορφώσει σημαντική δυναμική για τη σύγχρονη περιβαλλοντική έρευνα, με αποτελέσματα τα οποία δύναται να αξιοποιηθούν σε κατευθύνσεις, που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά, συμβάλλοντας καταλυτικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Εν κατακλείδι, στόχος του Ινστιτούτου Γεωενέργειας είναι η προώθηση της έρευνας, ώστε να υποστηριχθεί η πράσινη μετάβαση στην παραγωγή ενέργειας με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, η βιωσιμότητα της βιομηχανίας ενέργειας με όρους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς, και η βέλτιστη για την Ελλάδα διαχείριση των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων.»