Πειραματική εκστρατεία ατμοσφαιρικών μετρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Cloud-AerosoL InteractionS in the Helmos (CALISHTO) | Νέα

Επιστημονικά Νέα

Πειραματική_εκστρατεία_ατμ
05.10.2021

Πειραματική εκστρατεία ατμοσφαιρικών μετρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Cloud-AerosoL InteractionS in the Helmos (CALISHTO)

Στο πλαίσιο της υποδομής ΠΑΝΑΚΕΙΑ και του ERC προγράμματος PyroTRACH οργανώνεται για το επόμενο δίμηνο (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2021) η πειραματική εκστρατεία μετρήσεων Cloud-AerosoL InteractionS in the Helmos background TropOsphere (CALISHTO). Οι οργανωτές της εκστρατείας αυτής είναι το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (Κ.Ελευθεριάδης), ΕΜΠ (Α.Παπαγιάννης) και CSTACC-ΙΤΕ/EPFL (Α.Νένες). Η εκστρατεία υλοποιείται στην περιοχή του όρους Χελμός, με κέντρο το σταθμό HAC2, μέλος του δικτύου PANACEA, ACTRIS και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Μετεωρολογίας (WMO) Global Atmospheric Watch (GAW). Κεντρικός στόχος της εκστρατείας CALISHTO είναι η μελέτη της αλληλεπίδρασης των αερολυμάτων με τα ορογραφικά νέφη της περιοχής. Αυτό επιτυγχάνεται με μία σειρά παρατηρήσεων/μετρήσεων που χαρακτηρίζουν πλήρως την δυναμική των αερίων μαζών, την χημική σύσταση, τις ιδιότητες και την προέλευση των αερολυμάτων, όπως και μικροφυσικά, μακροφυσικά και οπτικά χαρακτηριστικά των νεφών της περιοχής. Ο συνδυασμός των παρατηρήσεων αυτών με μια ιεραρχία υπολογιστικών μοντέλων θα δώσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα των δυναμικών και μικροφυσικών μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία σταγονιδίων, παγοκρυστάλλων και υετού σε ορογραφικά νέφη.

Μία σύνοψη της καμπάνιας παρέχεται στη συνημμένη παρουσίαση, ενώ περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του CALISHTO (https://calishto.panacea-ri.gr/ ) όπως και ειδήσεις/νέα της καμπάνιας στα Twitter του Χελμού (https://twitter.com/MtHelmosSite), του ERC PyroTRACH project (https://twitter.com/pyrotrach), του εργαστηρίου LAPI στο EPFL (https://twitter.com/LAPI_epfl) και του κέντρου CSTACC στο ITE/IEXMH(https://twitter.com/cstacc). Η συμμετοχή της Ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής κοινότητας είναι ήδη σημαντική και οι διοργανωτές είναι ιδιαίτερα ευγνώμονες για τη στήριξη και τη συνεργασία. Υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή επιπλέον ομάδων για όποιες συμπληρωματικές μετρήσεις ή και αναλύσεις. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τους οργανωτές για οποιαδήποτε πληροφορία, παράλειψη ή να εκδηλώστε ενδιαφέρον για συμμετοχή.