ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΕΛΕ) ΤΟΥ ΙΤΕ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΤΕ | Νέα

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ_ΕΚΛΟΓΩΝ__ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΑΝΑΔΕΙΞΗ_Ε
08.09.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΕΛΕ) ΤΟΥ ΙΤΕ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΤΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με την υπ΄αριθ. πρακτικού 460/34-6/8.9.2021 απόφασή του αποφάσισε τη διενέργεια εκλογών, με μυστική ψηφοφορία, για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των Ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) του ΙΤΕ και του αναπληρωτή αυτού, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ σε εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν. 4310/2014.

Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι Ερευνητές και ΕΛΕ όλων των βαθμίδων που η ιδιότητα τους αυτή δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν οι Ερευνητές /ΕΛΕ Α’ και Β’ Βαθμίδας.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο (ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ της ΕΔΕΤ ΑΕ).

Ως καταληκτική προθεσμία και ώρα υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 20η/9/2021 ώρα 16.00.

Αρμόδια υπάλληλος του ΙΤΕ για την παραλαβή των υποψηφιοτήτων ορίζεται η κ. Β. Γκαγκαουδάκη στη Γραμματεία της Κεντρικής Διεύθυνσης.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής υποψηφιοτήτων central@admin.forth.gr

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας εκλογών ορίζεται η

14η/10/2021,ημέρα Πέμπτη, και ώρα 09:00 έως 15:00

Για τον ορισμό της εφορευτικής επιτροπής διενέργειας των εκλογών θα διεξαχθεί δημοσία κλήρωση από τον κατάλογο των Ερευνητών και ΕΛΕ, στην Γραμματεία της ΚΔ/ΙΤΕ εντός της περιόδου 23/9/2021 έως 5/10/2021.

Ηράκλειο 8/9/2021

Νεκτάριος Ταβερναράκης

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Κατεβάστε το ψηφοδέλτιο