Το ΙΤΕ στην ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή Νανοτεχνολογίας | Νέα

Νανοεπιστήμη, Νανοτεχνολογία

Το_ΙΤΕ_στην_ανανεωμένη_Ευρω
22.04.2021

Το ΙΤΕ στην ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή Νανοτεχνολογίας

Τη συνέχιση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής Νανοτεχνολογίας NFFA-Europe (2015-2021) και τη διαδοχή της από το NFFA-Europe Pilot (NEP, 2021-2025) με προϋπολογισμό 15 εκ.€ αποφάσισε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για ένα διευρυμένο δίκτυο κορυφαίων Eυρωπαϊκών ερευνητικών εγκαταστάσεων Νανοτεχνολογίας από 10 χώρες, με υψηλό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οι Νανοεπιστήμες εφαρμόζονται και προάγονται στην Ευρώπη. Η Ελλάδα εκπροσωπείται στο νέο αυτό δίκτυο με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το οποίο μάλιστα αποτελεί ιδρυτικό μέλος και συντονιστή των συνεργατικών δράσεων της Κοινοπραξίας.

Τα ερευνητικά εργαστήρια του δικτύου συμβάλλουν στην ανάδειξη και εξέλιξη της Νανοτεχνολογίας, προσφέροντας πρόσβαση σε εξειδικευμένες πειραματικές τεχνικές τελευταίας τεχνολογίας. Η πρόσβαση στις υποδομές αυτές αποφασίζεται μετά από αξιολόγηση προτάσεων από ερευνητές κυρίως από την Ευρώπη αλλά και από όλον τον κόσμο, με σκοπό να πραγματοποιήσουν προηγμένη διεπιστημονική έρευνα στις Νανοεπιστήμες.

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του NFFA-Europe, την προηγούμενη περίοδο (2015-2/2021) εγκρίθηκαν συνολικά 325 προτάσεις ερευνητών για πρόσβαση στις υποδομές του δικτύου, με 12% συμμετοχή από τη βιομηχανία. Είναι αξιοσημείωτο ότι η πρόσβαση στις υποδομές του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ κατέλαβε την πρώτη θέση σε προτίμηση ανάμεσα στις υποδομές του NFFA-Europe, υλοποιώντας 53 προτάσεις και προσφέροντας 625 συνολικά ημέρες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ σε 87 ερευνητές από 24 χώρες. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ελληνικού κόμβου του Ευρωπαϊκού δικτύου υποδομών Νανοτεχνολογίας NFFA-Europe Pilot είναι ο Διευθυντής Ερευνών του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, Δρ. Εμμανουήλ Στρατάκης. Οι συμμετέχουσες χώρες είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Ελβετία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Σλοβενία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.nffa.eu/news/project-updates/pilot-nep/.

Το έργο αυτό είναι ένα μόνο από τα αντίστοιχα έργα Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στις οποίες συμμετέχει ενεργά το Ινστιτούτο ΙΗΔΛ του ΙΤΕ και τα οποία το φέρνουν στο επίκεντρο των κορυφαίων ερευνητικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη. Το ΙΗΔΛ συμμετέχει από το 1990 στο δίκτυο Laserlab-Europe για τις επιστήμες λέιζερ και φωτονικής, στο IPERIONHS στις επιστήμες πολιτιστικής κληρονομιάς, στο EUSMI στην χαλαρή συμπυκνωμένη ύλη, στο ACTPHAST για καινοτομίες φωτονικής σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στα ELI και E-RIHS στον Οδικό χάρτη του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI).