Ανοιχτή πρόσκληση από το ΙΤΕ για εκπαίδευση σε νέα ψηφιακά εργαλεία για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομίας | Νέα

Ανακοινώσεις

Ανοιχτή_πρόσκληση_από_το_ΙΤΕ_για_εκπαίδευση_σε_νέα
26.04.2021

Ανοιχτή πρόσκληση από το ΙΤΕ για εκπαίδευση σε νέα ψηφιακά εργαλεία για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομίας

Την ευκαιρία να αποκτήσουν τις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και να αξιοποιήσουν τα πλέον σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την ανάδειξη των εκθεμάτων που φιλοξενούν, προσφέρει το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), σε μουσεία και οργανισμούς με αντικείμενο τη διαχείριση και διαφύλαξη έργων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ανοιχτή πρόσκληση απευθύνει το ΙΤΕ στους αρμόδιους φορείς να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης, άνευ κόστους, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “DigiTraining, Digital & Audiovisual Capacity Building for Accessible Heritage” (https://digitraining-heritage.eu/). Έμπειροι επαγγελματίες θα αναλάβουν την εκπαίδευση του προσωπικού 60 τουλάχιστον φορέων σε σύγχρονες τεχνολογίες, με στόχο την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, για τη βέλτιστη ανάδειξη και προβολή της απτής και άυλης πτυχής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2022 και περιλαμβάνει 3 στάδια:

Στο 1ο στάδιο θα προσφερθεί δωρεάν εκπαίδευση σε ψηφιακές τεχνολογίες που βοηθούν στην καλύτερη διαχείριση των δεδομένων και συντελούν στην προσέλκυση του κοινού, προσφέροντας μια ανεξίτηλη εμπειρία για τον επισκέπτη.

Στο 2ο στάδιο θα επιλεγούν 6 έως 8 οργανισμοί, μετά από εξατομικευμένη ανάλυση των αναγκών και των δυνατοτήτων τους, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε ειδικό πρόγραμμα που θα συμπεριλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις, με στόχο την περαιτέρω εξειδίκευσή τους στις ψηφιακές δεξιότητες.

Τέλος, στο 3ο στάδιο, θα επιλεγούν 3 οργανισμοί οι οποίοι θα συνεργαστούν με το Ινστιτούτο στην παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού εικονικής πραγματικότητας, αναδεικνύοντας τις πτυχές της άυλης και απτής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Έργο αποτελεί κοινοπραξία έξι (6) εταίρων, συντονίζεται από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ και επιχορηγείται από το πρόγραμμα CREA2020-AG της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται στο https://digitraining-heritage.eu/call-for-applications/έως τις 31 Μαΐου 2021.

Διαβάστε περισσότερα