Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. και το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας | Νέα

Ανακοινώσεις

Μνημόνιο_συνεργασίας_υπέγραψαν_η_Ελληνική_Διαχειρι
24.03.2021

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. και το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας

Μνημόνιο συνεργασίας σε τομείς συναφείς με εργασίες για τον εντοπισμό και την εξόρυξη υδρογονανθράκων καθώς και για την προώθηση και ανάπτυξη της σχετικής τεχνογνωσίας υπέγραψαν στις 23 Μαρτίου 2021 η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ) και το Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ).

Αντικείμενο της συνεργασίας, μεταξύ άλλων, θα αποτελέσει η ανταλλαγή τεχνογνωσίας επί διαφόρων τεχνικών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων καθώς και η υποστήριξη σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού αμφοτέρων μερών. Με τη συμφωνία επισημοποιείται η δυνατότητα και το ενδιαφέρον των μερών να συνεργαστούν και σε επίπεδο τεχνικών υπηρεσιών ειδικά σε θέματα όπως γεωχημικές αναλύσεις, ανάλυση και διαχείριση πυρήνων και δειγμάτων γεωτρήσεων. Τα δύο μέρη δύνανται επίσης να συνεργάζονται σε μελέτες και προγράμματα κοινής χρηματοδότησης.

Με αφορμή την υπογραφή του μνημονίου, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥ, κ. Αριστοφάνης Στεφάτος, δήλωσε ότι: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας το οποίο επισημοποιεί το ενδιαφέρον μας να συνεργαστούμε και να αξιοποιήσουμε τους πολύ αξιόλογους επιστημονικούς πόρους της χώρας μας, όπως στην προκειμένη περίπτωση το Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας στην Κρήτη. Η προώθηση και ανάπτυξη σχετικής τεχνογνωσίας, σε εγχώριο και τοπικό επίπεδο αποτελεί μιααπό τις καταστατικές προτεραιότητες για την ΕΔΕΥ και σήμερα εκτελούμε το πρώτο βήμα πλησιέστερα στο στόχο μας».

Ο Διευθυντής του ΙΠΕ, κ. Νικόλαος Πασαδάκης,δήλωσε ότι: «Το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠΕ/ΙΤΕ) από τη δημιουργία του δραστηριοποιείται στην επιστημονική περιοχή της αναζήτησης και παραγωγής υδρογονανθράκων και στη μελέτη των σχετικών με αυτά θεμάτων περιβάλλοντος. Η συνεργασία μας με το βασικό θεσμικό φορέα της χώρας στον τομέα αυτό, την ΕΔΕΥ, αποτελεί για μας τιμή αλλά και υποχρέωση, ώστε να συμβάλλουμε στην αξιοποίηση των εγχώριου ενεργειακού πλούτου με τους καλύτερους δυνατούς επιστημονικά και τεχνολογικά όρους. Προσβλέπουμε σε μια καρποφόρα συνεργασία με την ΕΔΕΥ στους σχετικούς τομείς που περιγράφει το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφουμε σήμερα».