Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). | Νέα

Ανακοινώσεις

Συνάντηση_του_Διοικητικού_Συμβουλίου_του_Ευρωπαϊκο
11.11.2004

Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Μια συνάντηση καθοριστικής σημασίας θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου 2004 και ώρα 09.30 στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες που θα εξασφαλίσουν την ομαλή εγκατάσταση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (European Network and Information Security Agency - ENISA) στο Ηράκλειο. Ζητήματα που θα εξασφαλίζουν την ομαλή εγκατάσταση και λειτουργία του Οργανισμού στο Ηράκλειο εστιάζονται κυρίως στην οριστική επίλυση της κτιριακής στέγασης του Οργανισμού, στη δημιουργία Διεθνούς σχολείου για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών των στελεχών του Οργανισμού, καθώς και την απευθείας αεροπορική σύνδεση του Ηρακλείου με Βρυξέλλες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ENISA από την πλευρά της Ελληνικής πολιτείας θα καλωσορίσει ο Υφυπουργός Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών, κος Αναστάσιος Νεράτζης.

Η συνέντευξη τύπου θα δοθεί στις 10.45 στην αίθουσα Μεσογειακών Σπουδών των κτηριακών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την:
κα Ελευθερία Κατσούλη
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΙΤΕ
Τηλ.: 2810 391510
e-mail: ekat@admin.forth.gr