Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ για το ζήτημα της επαπειλούμενης επιστροφής υποτροφιών του ΙΚΥ από υποψήφιους διδάκτορες | Νέα

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση_του_Διοικητικού_Συμβουλίου_του_ΙΤΕ_για_
03.10.2023

Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ για το ζήτημα της επαπειλούμενης επιστροφής υποτροφιών του ΙΚΥ από υποψήφιους διδάκτορες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ στην συνεδρίαση του της 22/9/2023 (αριθ. πρακτικού 510/41-5/22-9-2019) έλαβε γνώση του θέματος της επαπειλουμένης επιστροφής των υποτροφιών των υποψηφίων διδακτόρων, υποτρόφων του ΙΚΥ για τον λόγο ότι δεν έχουν ολοκληρώσει εντός τριών ετών την διατριβή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι το χρονικό περιθώριο το οποίο έχει τεθεί από το ΙΚΥ για την ολοκλήρωση των διατριβών είναι ιδιαίτερα μικρό και, στηρίζοντας το πολύτιμο ερευνητικό έργο το οποίο επιτελούν, καλεί την πολιτεία και το ΙΚΥ να εξεύρουν λύση προς όφελος των υποψηφίων διδακτόρων.