Ανακοίνωση διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού, Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού Προσωπικού του ΙΤΕ ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου/ΙΤΕ | Νέα

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση_διενέργειας_εκλογών_για_την__ανάδειξη_ε
29.09.2023

Ανακοίνωση διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού, Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού Προσωπικού του ΙΤΕ ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου/ΙΤΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με την με αριθμό πρακτικού 508/41-6/24.7.2023 συνεδριάσεως απόφασή του, αποφάσισε την διενέργεια εκλογών, με μυστική ψηφοφορία, για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου του Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού, Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού προσωπικού του ΙΤΕ και του αναπληρωτή αυτού ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ σε εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4310/2014.

Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι όσοι την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών ανήκουν (α) στο τακτικό προσωπικό του ΙΤΕ με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και (β) στο έκτακτο προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που εργάζεται στο ΙΤΕ για τουλάχιστον πέντε συνεχή έτη πριν από την ημέρα προκήρυξης των εκλογών, με την
ιδιότητα του εν γένει ειδικού επιστημονικού - τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, και η ιδιότητά τους αυτή δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όλοι όσοι την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών ανήκουν στο τακτικό προσωπικό με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου του ΙΤΕ με την ιδιότητα του εν γένει ειδικού επιστημονικού - τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, και η ιδιότητά τους αυτή δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο (ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ της ΕΔΕΤ ΑΕ).


Ως καταληκτική προθεσμία και ώρα υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η Τετάρτη 20/9/2023, ώρα 23:00.

Αρμόδια υπάλληλος του ΙΤΕ για την παραλαβή των υποψηφιοτήτων ορίζεται η κ. Βάλια Γκαγκαουδάκη στην Γραμματεία της Κεντρικής Διεύθυνσης. Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: valia@admin.forth.gr

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας εκλογών ορίζεται η

4/10/2023, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 09:00 έως 15:00

Για τον ορισμό της Εφορευτικής Επιτροπής διενέργειας των εκλογών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση από τον κατάλογο του Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού, Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού προσωπικού που ανήκουν στο τακτικό και έκτακτο προσωπικό (όπως περιγράφεται παραπάνω) του ΙΤE, στην Γραμματεία της ΚΔ/ΙΤΕ εντός της περιόδου 21-29/9/23.


Ηράκλειο 8/9/2023


Νεκτάριος Ταβερναράκης

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΙΤΕ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού, Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού Προσωπικού