Σημαντική Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στο ΙΤΕ για την Ανάπτυξη Νέας Γενιάς Βιοεντομοκτόνων και Καινοτόμων Μεθόδων Φυτοπροστασίας | Νέα

Ανακοινώσεις

Σημαντική_Ευρωπαϊκή_χρηματ
20.09.2023

Σημαντική Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στο ΙΤΕ για την Ανάπτυξη Νέας Γενιάς Βιοεντομοκτόνων και Καινοτόμων Μεθόδων Φυτοπροστασίας

Η ομάδα του καθ. Γιάννη Βόντα Δ/ντη του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (IMBB) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), καθώς και ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες του αγροδιατροφικού τομέα από την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης, πέτυχε μια σημαντική χρηματοδότηση στα πλαίσια των προγραμμάτων Horizon Europe - FARM2FORK. Το NextGenBioPest της ομάδας του ΙΜΒΒ κατατάχτηκε πρώτο ανάμεσα σε 24 πολύ ανταγωνιστικές προτάσεις και θα χρηματοδοτηθεί για τα επόμενα 4 έτη, με προϋπολογισμό 6,5 εκ. ευρώ.

Τo ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon Europe NextGenBioPest θα βασισθεί στην πράσινη βιοτεχνολογία, σε καινοτόμες οικολογικές πρακτικές και σε σύγχρονες τεχνολογίες βιοπληροφορικής, προκειμένου να αναπτύξει αποτελεσματικά και ασφαλή βιοεντομοκτόνα και νέες μεθόδους, για την αποτελεσματική φυτοπροστασία ακριβείας. Θα συμβάλει στη βιώσιμη παραγωγή αγροτικών προϊόντων χωρίς υπολείμματα στο περιβάλλον, στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ.

Στο έργο δίνεται έμφαση στη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη σύνδεση της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό, στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε σύγχρονα θέματα συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας και στη διεθνή δικτύωση.

«Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα που θα συνεισφέρει καινοτόμες λύσεις στη φυτοπροστασία και το περιβάλλον, με σημαντικά οφέλη στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, το οποίο προβάλλει διεθνώς το ΙΜΒΒ και την Ελλάδα, συμβάλλοντας στην καθιέρωση αριστείας στο αντικείμενο της πράσινης βιοτεχνολογίας» τόνισαν ο συντονιστής του έργου, Διευθυντής του ΙΜΒΒ και Καθηγητής του ΓΠΑ Γιάννης Βόντας και ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΕ Καθηγητής Νεκτάριος Tαβερναράκης.