Μνημόνιο Συνεργασίας Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με το Πανεπιστήμιο Xi’an Jiaotong- Liverpool της Κίνας | Νέα

Ανακοινώσεις

Μνημόνιο_Συνεργασίας_Ιδρύματος_Τεχνολογίας_και_Έρε
14.09.2023

Μνημόνιο Συνεργασίας Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με το Πανεπιστήμιο Xi’an Jiaotong- Liverpool της Κίνας

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν στις 5 Σεπτεμβρίου 2023 ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης και ο καθ. John Moraros, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών του Πανεπιστημίου Xi’an Jiaotong-Liverpool (XJTLU) της Κίνας, στην έδρα του Πανεπιστημίου XJTLU, στην πόλη Suzhou.

Το ΙΤΕ αποτελεί το κορυφαίο ερευνητικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με 10 ερευνητικά Ινστιτούτα και παρουσία σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Διεξάγει διεθνώς ανταγωνιστική έρευνα, με σημαντική συμβολή σε ερευνητικούς τομείς που οδηγούν τη νέα εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης όπως τη νανοτεχνολογία, τη γενετική μηχανική, το διαδίκτυο των πραγμάτων, την τεχνητή νοημοσύνη και τους κβαντικούς υπολογιστές.

Το XJTLU είναι ένα εξαιρετικό και δυναμικό νέο ακαδημαϊκό ίδρυμα που ήδη απολαμβάνει τη φήμη ενός διεθνώς αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, η Σχολή Επιστημών περιλαμβάνει εξαιρετικές, διεθνώς ανταγωνιστικές ερευνητικές ομάδες, που διεξάγουν υψηλής ποιότητας έρευνα, και έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που ευνοεί την αριστεία στην έρευνα και την κατάρτιση.

Το κοινό στρατηγικό σχέδιο των δύο Ιδρυμάτων αφορά στη διατήρηση της αριστείας και την περαιτέρω επέκταση σε νέα συναρπαστικά πεδία έρευνας. Με επίκεντρο το κοινό ενδιαφέρον στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η συνεργασία μεταξύ τους στοχεύει στη διερεύνηση αμοιβαία επωφελών ευκαιριών συνεργασίας και στην ενίσχυση της διεθνούς δυναμικής τους. Μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών θα αποτελέσουν η υποστήριξη της κινητικότητας και της ανταλλαγής φοιτητών και επιστημόνων, καθώς και η συνεργασία σε ερευνητικά έργα για την καινοτομία και την αντιμετώπιση προκλήσεων κοινού ενδιαφέροντος. Τα δύο Ιδρύματα φιλοδοξούν να ενισχύσουν τη θέση τους στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα, και να αποτελέσουν δημοφιλείς προορισμούς για επιστήμονες από το εξωτερικό. Επίσης φιλοδοξούν να προσελκύσουν περισσότερες ξένες επενδύσεις, με στόχο την έναρξη νέων ερευνητικών δραστηριοτήτων και συνεργασιών.

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, δήλωσε σχετικά: «Η προώθηση της διηπειρωτικής ακαδημαϊκής και ερευνητικής συνεργασίας είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων παγκόσμιων προκλήσεων που απαιτούν τις συντονισμένες προσπάθειες των επιστημονικών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο, με πρόσφατο παράδειγμα αυτό της πανδημίας COVID-19. Η συνεργασία μεταξύ του ΙΤΕ και του XJTLU ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτήν τη γενική στρατηγική, διευκολύνοντας την κινητικότητα φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού μεταξύ Κίνας και Ευρώπης, και υποστηρίζοντας κοινές εκπαιδευτικές και ερευνητικές πρωτοβουλίες. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μεταξύ του ΙΤΕ και του XJTLU θα συμβάλει περαιτέρω στην προώθηση της έρευνας αιχμής, με όρους επιστημονικής αριστείας, και στα δύο Ιδρύματα, και θα αποτελέσει τη βάση μιας μακροχρόνιας και γόνιμης συνεργασίας».