Σύγχρονες Τεχνολογίες Παρατήρησης της Γης για το Αστικό Περιβάλλον | Νέα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Υπολογιστική Μοντελοποίηση

Σύγχρονες_Τεχνολογίες_Παρατήρησης_της_Γης_για_το_Α
16.05.2023

Σύγχρονες Τεχνολογίες Παρατήρησης της Γης για το Αστικό Περιβάλλον

Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον (http://rslab.gr) του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), σε συνεργασία με την εταιρεία CCBS Greece, διοργάνωσε, στο Πολιτιστικό - Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, το Διεθνές Συμπόσιο “Joint Urban and Remote Sensing Event - JURSE2023” (http://jurse2023.org), από 17 ως 19 Μαΐου. Το Συνέδριο αφορούσε σύγχρονες τεχνολογίες Παρατήρησης της Γης για το Αστικό Περιβάλλον, με έμφαση στο Αστικό Κλίμα, στον Αστικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό, στην Αστική Ανθεκτικότητα, καθώς και στην παρακολούθηση και την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας δράσεων και παρεμβάσεων στο Αστικό Περιβάλλον που αφορούν τόσο στην Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, όσο και στον Μετριασμό αυτής.

Το Συμπόσιο διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις της Διεθνούς Επιστημονικής Κοινότητας στο πεδίο του Αστικού Περιβάλλοντος, εστιάζοντας τόσο στην Αστική Δομή (urban form), όσο και στην Αστική Λειτουργία (urban function). Την τελευταία δεκαπενταετία έχει διοργανωθεί σε μια σειρά πόλεων παγκόσμιας σημασίας, όπως το Παρίσι, η Σαγκάη, το Μόναχο, το Σάο Πάολο, η Λοζάνη, το Dubai και το Medellin.

Η επιστημονική συνεισφορά του Συμποσίου JURSE2023 βασίζεται στις εργασίες περισσότερων από 400 επιστημόνων, από 35 χώρες παγκοσμίως. Εκτός από την Ελλάδα, μεγάλη συμμετοχή συνέδρων με φυσική παρουσία στο Ηράκλειο, έχουν η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Κίνα, η Ισπανία, η Σουηδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ των συνέδρων, θα είναι παρόντες στο Ηράκλειο, ως Προσκεκλημένοι Ομιλητές, επιστήμονες με διεθνή αναγνώριση και φήμη, στα πεδία της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Κλιματικής Αλλαγής και της Παρατήρησης της Γης.

Το Συμπόσιο JURSE2023 είχε τη στήριξη, μεταξύ άλλων, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency - ESA) και της Περιφέρειας Κρήτης.

Το πλήρες πρόγραμμα του Συμποσίου είναι διαθέσιμο στο: http://jurse2023.org/program.html

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον Πρόεδρο του Συμποσίου JURSE2023 Δρ. Νεκτάριο Χρυσουλάκη (2810-391762, zedd2@iacm.forth.gr), Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον (http://rslab.gr)