Παρουσίαση του καθηγητή κ. Νεκτάριου Ταβερναράκη, Προέδρου του ΔΣ του ΙΤΕ, Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) και μέλους του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας & Τεχνολογίας της Βουλής. | Νέα

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση_του_καθηγητή_κ._Νεκτάριου_Ταβερναράκη,_
08.12.2021

Παρουσίαση του καθηγητή κ. Νεκτάριου Ταβερναράκη, Προέδρου του ΔΣ του ΙΤΕ, Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) και μέλους του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας & Τεχνολογίας της Βουλής.