Το ΙΤΕ επανιδρύει το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών | Νέα

Ανακοινώσεις

Το_ΙΤΕ_επανιδρύει_το_Ινστιτούτο_Βιοϊατρικών_Ερευνώ
06.12.2021

Το ΙΤΕ επανιδρύει το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών

Το 9ο πλέον Ινστιτούτο του, το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ), με έδρα τα Ιωάννινα, επανιδρύει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), έπειτα από ειδική τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ψήφιση σχετικής διάταξης νόμου στη Βουλή, στις 30 Νοεμβρίου 2021.

Έως το 2012, το Ινστιτούτο των Ιωαννίνων, με την ονομασία ΙΒΕ, ήταν ένα από τα 7, τότε, Ινστιτούτα του Ιδρύματος. Το ίδιο έτος, το ΙΒΕ ενσωματώθηκε στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, ως Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών, με έδρα τα Ιωάννινα. Η πρόσφατη ψήφιση της επανίδρυσής του ως ανεξάρτητου Ινστιτούτου του ΙΤΕ, σηματοδοτεί την αναγνώριση του σημαντικού έργου που επιτελείται από τις ερευνητικές ομάδες του ΙΒΕ και της αδιαμφισβήτητης επιστημονικής συνεισφοράς τους στο πεδίο της Βιοϊατρικής Έρευνας.

Για τη σημασία της επανίδρυσης του ΙΒΕ, ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, δήλωσε:

«Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό υποδεχόμαστε στη μεγάλη πλέον οικογένεια του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το 9ο Ινστιτούτο του, το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών. Η επανίδρυση του ΙΒΕ αντανακλά την υψηλής στάθμης έρευνα που διεξάγεται στο ΙΤΕ, καθώς και την εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία και τη διεθνή αναγνώριση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των Μελών του Ινστιτούτου. Για το ΙΤΕ αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία, η οποία επισφραγίζει, έπειτα από επιδίωξη πολλών ετών, την επίτευξη ενός ακόμα, κομβικού στρατηγικού στόχου, που ενισχύει την αναπτυξιακή πορεία του Ιδρύματος προς το μέλλον. Παράλληλα, θα αποφέρει σημαντικότατα οφέλη, στην πράξη, για την κοινωνία και το επιστημονικό οικοσύστημα της περιφέρειας της Ηπείρου. Να αναφέρω, ειδικά σε σχέση με το σημείο αυτό, ότι το Ινστιτούτο των Ιωαννίνων θα υποστηριχτεί με 12,9 εκατομμύρια ευρώ, για την κατασκευή νέου κτηρίου 3.795 τ.μ., από το μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΙΤΕ που χρηματοδοτείται με 57 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης».

Το ΙΒΕ αριθμεί σήμερα περισσότερα από 140 μέλη και απαρτίζεται από 18 ερευνητικές ομάδες. Τα ερευνητικά αντικείμενα του Ινστιτούτου εστιάζονται σε θέματα βιοϊατρικής σημασίας, όπως η βιολογία των αγγείων, η οργάνωση του πυρήνα, η βιολογία των βλαστικών κυττάρων, η βιολογία του καρκίνου, η νευροβιολογία, και η βιοϊατρική τεχνολογία, καθώς και οι εφαρμογές τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναγεννητική ιατρική και τη μηχανική ιστών. Στις επιστημονικές αυτές περιοχές, στο ΙΒΕ υλοποιούνται σήμερα περισσότερα από 40 ερευνητικά έργα, τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά, ενώ στις εγκαταστάσεις του ΙΒΕ έχουν εκπονηθεί δεκάδες διδακτορικές διατριβές, διατριβές μεταπτυχιακής εξειδίκευσης, διπλωματικές εργασίες, και πρακτικές ασκήσεις, σε συνεργασία με τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το ΙΒΕ διαθέτει, μεταξύ άλλων, κορυφαίες υποδομές μικροσκοπίας που είναι μοναδικές στην Ελλάδα, όπως συνεστιακή μικροσκοπία σάρωσης υπερδιακριτικής ικανότητας, και μικροσκοπία TIRF. Το Ινστιτούτο στεγάζεται σε κτίριο που έχει παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ενώ αναμένεται η ανέγερση του νέου του κτιρίου σε έκταση που έχει παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτό από το Πανεπιστήμιο, εντός της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων.

Το νέο Ινστιτούτο διανύει τροχιά ευρείας ανάπτυξης, διαθέτοντας υψηλής στάθμης και εκπαίδευσης ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και σύγχρονες υποδομές. Η επανίδρυση του, ως το 9ο Ινστιτούτο του ΙΤΕ, έρχεται να ενισχύσει αυτή την επιτυχημένη πορεία.