Βραβείο Στρατής Σωτήρχος 2022 | Νέα

Ανακοινώσεις

Βραβείο_Στρατής_Σωτήρχος_2022
30.11.2021

Βραβείο Στρατής Σωτήρχος 2022

Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (www.iceht.forth.gr) δημιούργησε το «Βραβείο Στρατής Σωτήρχος» με σκοπό να τιμήσει τη μνήμη ενός από τους διαπρεπέστερους ερευνητές του, του Καθηγητή Στρατή Σωτήρχου. Το Βραβείο στηρίζει καταπίστευμα, το οποίο δημιουργήθηκε από συνεισφορές φίλων και συναδέλφων.

Το «Βραβείο Στρατής Σωτήρχος» απονέμεται κάθε δεύτερο χρόνο σε έναν ερευνητή από οιαδήποτε χώρα, ο οποίος ή η οποία θα έχει διακριθεί παγκοσμίως για πρωτότυπα και σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα στην ευρύτερη περιοχή της Χημικής Μηχανικής. Η επιλογή θα γίνεται με αυστηρώς αξιοκρατικά κριτήρια. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία μικρότερη των 40 ετών κατά την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής υποψηφιοτήτων.

Κάθε δύο έτη (ξεκινώντας από το 2005) ο βραβευόμενος καλείται να παρουσιάσει μία διάλεξη, την "Stratis V. Sotirchos Lecture", κατά το «Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής». Το συνέδριο διοργανώνεται κάθε δύο έτη εκ περιτροπής στην Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Το βραβείο έχει μέχρι τώρα απονεμηθεί στους κάτωθι: Michalis Tsapatsis (2005, University of Minnesota), Costas Maranas (2007, Pennsylvania State University), Patrick Doyle (2009, MIT), Yiannis Kaznessis (2011, University of Minnesota), Michael Strano (2013, MIT), Ali Khademhosseini (2015, Harvard Medical School), Hal Alper (2017, University of Texas at Austin), και Paul J. Dauenhauer (2019, University of Minnesota).

Το επόμενο «Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής» θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το 2022 εξ αναβολής λόγω της πανδημίας, και το Βραβείο Στρατής Σωτήρχος προγραμματίζεται να απονεμηθεί την Πέμπτη, 2 Ιουνίου.

Οι δαπάνες ταξιδιού, διαμονής και διατροφής του βραβευόμενου καλύπτονται από τα έσοδα τα οποία δημιουργεί το καταπίστευμα.

Το «Βραβείο Στρατής Σωτήρχος» περιλαμβάνει επίσης και μια μικρή προαιρετική αμοιβή.

Διαβάστε περισσότερα