Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης του ΙΤΕ & της Ελληνικής Ένωσης Βιοτεχνολογίας για την υποστήριξη εταιρειών και φορέων στους τομείς της υγείας και της βιοτεχνολογίας | Νέα

Ανακοινώσεις

Υπογραφή_Μνημονίου_Συνεργασίας_μεταξύ__του_Επιστημ
13.10.2021

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης του ΙΤΕ & της Ελληνικής Ένωσης Βιοτεχνολογίας για την υποστήριξη εταιρειών και φορέων στους τομείς της υγείας και της βιοτεχνολογίας

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και της Ελληνικής Ένωσης Βιοτεχνολογίας - Hellenic Biocluster (HBIO). Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, και η Πρόεδρος του ΔΣ της ΗΒΙΟ, Δρ. Ιωάννα Κούκλη.

Βασικός στόχος του μνημονίου είναι η συνεργασία και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση κοινών δράσεων μεταξύ του ΕΤΕΠ-Κ και της HBIO, με σκοπό την υποστήριξη εταιρειών και φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγείας και της βιοτεχνολογίας.

Ειδικότερα, με την υπογραφή του μνημονίου, τα συμβαλλόμενα μέλη ΕΤΕΠ-Κ και HBIOθα έχουν τη δυνατότητα:

  • Να συνεισφέρουν στην επαγγελματική εξέλιξη των μελών τους, μέσα από ένα ευρύ φάσμα κοινών δράσεων όπως, για παράδειγμα, η διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης και επιμόρφωσης, προγραμμάτων mentoring και coaching, η ανταλλαγή καλών πρακτικών κλπ.
  • Να προωθούν την ανάπτυξη συνεργασιών, αλλά και τη συμμετοχή μελών τους σε προτάσεις για χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
  • Να προωθούν την ανταλλαγή και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μεταξύ των μελών τους στους τομείς της υγείας, της βιοτεχνολογίας και άλλων συναφών κλάδων.
  • Να ενισχύουν την εξωστρέφεια και να στηρίζουν την καινοτομία και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, συμμετέχοντας σε εθνικές και διεθνείς δράσεις.

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, καθ. κ. Νεκτάριος Ταβερναράκης,αναφέρθηκε στην προτεραιότητα που δίνει το ΙΤΕ σε θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας: «Ειδικά σε ό,τι αφορά τους τομείς της Υγείας και της Βιοτεχνολογίας, το Ίδρυμα έχει αναπτύξει σημαντικές ερευνητικές δράσεις που συμβάλλουν καταλυτικά στην ενίσχυση της θέσης της Χώρας μας στον παγκόσμιο ερευνητικό χάρτη. Το ΙΤΕ στηρίζει ένθερμα τη συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης Βιοτεχνολογίας με το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, το οποίο αποτελεί μια θερμοκοιτίδα επιχειρηματικής δραστηριότητας και νεοφυών εταιρειών με σημαντική εμπειρία στη διασύνδεση των ερευνητικών δραστηριοτήτων με τον επιχειρηματικό κόσμο και τη βιομηχανία. Οι πρωτοβουλίες αυτές παρέχουν άφθονες ευκαιρίες για επιστημονική αλληλεπίδραση και καρποφόρες συνεργασίες, ενώ έχουν σημαντικό και ωφέλιμο αντίκτυπο για την κοινωνία και την οικονομία της Χώρας».

Ο Διευθυντής του ΕΤΕΠ-Κ, Δρ. Γιώργος Παπαμιχαήλ, αναφέρει σχετικά με το μνημόνιο συνεργασίας: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης και της Ελληνικής Ένωσης Βιοτεχνολογίας δημιουργεί μια ακόμα ευκαιρία για ενίσχυση και προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Κρήτη, την οποία καλούμαστε να αξιοποιήσουμε. Είναι γεγονός ότι, μέσω της συνεργασίας μας με την Ελληνική Ένωση Βιοτεχνολογίας, μας δίνεται η δυνατότητα να παρέχουμε ακόμα πιο ουσιαστική στήριξη στις επιχειρήσεις μας. Καλούμε λοιπόν εταιρείες και φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και της βιοτεχνολογίας να έρθουν σε επαφή μαζί μας, ακόμα και αν δεν είναι μέλη μας ή δεν βρίσκονται στη θερμοκοιτίδα του ΕΤΕΠ-Κ, προκειμένου να διερευνήσουμε από κοινού νέες δυνατότητες συνεργασίας και υποστήριξης».

Επίσης, η Πρόεδρος του ΔΣ της ΗΒΙΟ, Δρ. Ιωάννα Κούκλη, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ ευτυχείς για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, έναν οργανισμό που διαπρέπει στην υποστήριξη της μεταφραστικής έρευνας και της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Τέτοιες συνέργειες αποτελούν κρίσιμη παράμετρο στη διαμόρφωση μιας ισχυρής και βιώσιμης βιομηχανίας, δημιουργώντας πραγματικές λύσεις για την κοινότητα στο σύνολό της. Η Ελληνική Ένωση Βιοτεχνολογίας (HBio) εργάζεται συστηματικά, προσβλέποντας στην ισχυροποίηση της Ελλάδας ως σημαντικού εταίρου στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά Έρευνας και Καινοτομίας στις Επιστήμες της Υγείας».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα συμβαλλόμενα μέλη:

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης

Γιώργος Παπαμιχαήλ

www.stepc.gr

τηλ. 2810391900

Hellenic Biocluster

Σταματική Κρήτα

http://hbio.gr

τηλ. 2103607690