Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - ΙΤΕ για τη μελέτη εκλύσεων αερίων από πηγές στη Δεσκάτη Γρεβενών | Νέα

Ανακοινώσεις

Προγραμματική_σύμβαση__Περιφέρειας_Δυτικής_Μακεδον
30.08.2021

Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - ΙΤΕ για τη μελέτη εκλύσεων αερίων από πηγές στη Δεσκάτη Γρεβενών

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ), υπεγράφη σήμερα, Δευτέρα 30 Αυγούστου, με αντικείμενο την «Προκαταρκτική Μελέτη των διαφυγών αερίου του χωριού Κατάκαλη, Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών-Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης», από τον Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Γιώργο Κασαπίδη και τον Πρόεδρο του ΙΤΕ καθ. Νεκτάριο Ταβερναράκη.

Στην περιοχή Δεσκάτη στα Γρεβενά, παρατηρείται το χρόνιο φαινόμενο της ανάβλυσης αερίου από πηγές και γεωτρήσεις το οποίο δεν έχει επαρκώς διερευνηθεί. Ωστόσο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι οι εκλύσεις προέκυψαν και σε γεωτρήσεις οι οποίες είχαν σκοπό την ύδρευση και άρδευση (υδρογεωτρήσεις). Η μελέτη προβλέπει επιτόπιες δειγματοληψίες και γεωχημικές εργαστηριακές αναλύσεις ώστε να εκτιμηθεί η ποιότητα και η προέλευση των αερίων διαφυγών, και να γίνει δυνατή η σύνθεση της δομής και της διαδικασίας δημιουργίας του φαινομένου.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εμπορική, τουριστική ή άλλης φύσης αξιοποίηση των διαφυγών. Απώτερο σκοπό αποτελεί η ανάπτυξη της περιοχής με ένα νέο, καινοτόμο και συνδυαστικό μοντέλο ανάδειξης και αξιοποίησης τόσο του εναλλακτικού ενεργειακού πλούτου όσο και της σημαντικής γεωλογικής κληρονομιάς της και, κατ’ επέκταση, η αύξηση της τουριστικής επισκεψιμότητας, σε συνδυασμό με δράσεις μείωσης του περιβαλλοντικού κινδύνου.

Το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (IΠΕ) (www.ipr.forth.gr/) του ΙΤΕ, διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα έρευνας, παραγωγής και περιβαλλοντικής διαχείρισης υγρών και αέριων υδρογονανθράκων, βιώσιμης Ενεργειακής Μετάβασης & Εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανο­μένης της υπόγειας-γεωλογικής αποθήκευσης διοξειδίου του Άνθρακα (CCS), Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου (H2). Η ομάδα εργασίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) που συμμετέχει στην παρούσα πρόταση αποτελείται από ερευνητές του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας με επιστημονικά υπεύθυνο τον Δρ. Σπυρίδωνα Μπέλλα.