Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ΙΤΕ-ΟΛΗ | Νέα

Ανακοινώσεις

Υπογραφή_Μνημονίου_Συνεργασίας_ΙΤΕ-ΟΛΗ
18.05.2021

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ΙΤΕ-ΟΛΗ

Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο τη γαλάζια τοπική ανάπτυξη, υπεγράφη σήμερα από τον διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ) κ. Μηνά Παπαδάκη, παρουσία του Προέδρου του Οργανισμού κ. Ιωάννη Βαρδαβά, και τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) καθ. Νεκτάριο Ταβερναράκη. Από πλευράς ΟΛΗ παραβρέθηκε επίσης η ειδική σύμβουλος του Οργανισμού, κα Ελένη Τσαντηράκη.

Η συνεργασία των δύο φορέων αφορά στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, με επικεφαλής τον Διευθυντή Ερευνών Δρ. Νίκο Καμπάνη. Αντικείμενο της συνεργασίας αποτελούν οι ωκεανογραφικές προγνωστικές υπηρεσίες, η θαλάσσια επιτήρηση και οι υπηρεσίες έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης της θαλάσσιας ρύπανσης, η ασφάλεια και προσβασιμότητα των παράκτιων υποδομών αλλά και η αξιοποίηση θαλάσσιων υποδομών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για ενεργειακή αυτοδυναμία. Σημαντικό επίσης στόχο αποτελεί η προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων που βρίσκονται στο χώρο και πέριξ του λιμανιού, και η διερεύνηση παρεμβάσεων προστασίας από την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι οριζόντιες αυτές δράσεις θα στηρίξουν δραστικά καίριους πυλώνες ανάπτυξης όπως ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, αλλά και η βιώσιμη συνέργεια του λιμανιού με τη παράκτια κοινωνία και πόλη που το περιστοιχίζει.

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης δήλωσε: «Το εργαστήριο παράκτιας και θαλάσσιας έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα που αφορούν τις θαλάσσιες προγνώσεις και την έγκαιρη αντιμετώπιση περιπτώσεων θαλάσσιας ρύπανσης. Επίσης, το εργαστήριο διεξάγει σημαντικές μελέτες για τη διάβρωση της ακτογραμμής που είναι καίριας σημασίας και για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας. Μέσω της συνεργασίας με τον ΟΛΗ, στοχεύουμε στην ουσιαστική συνεισφορά του ΙΤΕ στους σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης για την Κρήτη που αφορούν στο θαλάσσιο περιβάλλον, τη θαλάσσια επιτήρηση και ασφάλεια, την ενέργεια, τον θαλάσσιο τουρισμό και την πολιτιστική κληρονομιά.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με το ΙΤΕ, και δήλωσε: «Ο ΟΛΗ στηρίζει και προάγει την έρευνα και την καινοτομία, σε συνεργασία με τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά Ιδρύματα του νησιού μας. Το ΙΤΕ έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση σε ζητήματα ωκεανογραφικών προγνώσεων και θαλάσσιας ρύπανσης. Η κλιματική αλλαγή, η θαλάσσια ρύπανση και η αύξηση της στάθμης της θάλασσας, είναι από τα κυριότερα ζητήματα που μας απασχολούν σήμερα, και προσβλέπουμε στην αντιμετώπισή τους μέσω αυτής της συνεργασίας και της συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα από κοινού με το ΙΤΕ»

Επίσης ο Πρόεδρος του ΟΛΗ κ. Ιωάννης Βαρδαβάς δήλωσε: «Είναι μεγάλη χαρά η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με το μεγαλύτερο ερευνητικό Ίδρυμα της χώρας. Από τη συνεργασία αυτή θα προκύψουν πολλαπλά οφέλη όχι μόνο για τον Οργανισμό αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία του Ηρακλείου.»

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους οι δύο φορείς θα συνεργαστούν επίσης σε θέματα κατάρτισης και επιμόρφωσης με συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα εστιασμένα στην νεοφυή επιχειρηματικότητα και καινοτομία, στην από κοινού αναζήτηση χρηματοδότησης ή άλλης οικονομικής υποστήριξης, και στην ενθάρρυνση της μεταφοράς γνώσης και της εφαρμοσμένης έρευνας.