ENTERS - Μία (1) θέση υποψήφιου/ιας διδάκτορα

Job Board

ENTERS - Μία (1) θέση υποψήφιου/ιας διδάκτορα

Position Description

Ανάπτυξη ισχυρών πηγών THz από στερεά μέσα. Πειραματική εργασία στην ανάπτυξη ισχυρών πηγών THz από στερεά μέσα.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

ENTERS - Efficient Broadband and Powerful Terahertz Sources

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής, Επιστήμης Υλικών ή Αντίστοιχων
  • Μεταπτυχιακό Φυσικής, Επιστήμης Υλικών ή Αντίστοιχων

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία σε λέιζερ υπέρστενων παλμών και σχετικών πειραματικών διατάξεων 
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
  • Δημοσιεύσεις σχετικές με το ερευνητικό αντικείμενο 

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση  (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Στ. Τζωρτζάκη (stzortz@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ENTERS, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

12 μήνες

Funding

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.04.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 20.04.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ