Υποτροφίες

Ετήσιες Υποτροφίες

Υποτροφίες

Υποτροφία «Στυλιανού Κ. Πηχωρίδη»

H Υποτροφία «Στυλιανού Κ. Πηχωρίδη» χορηγείται από το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ (IYM/ ITE) αυτομάτως -για ένα έτος- στους βαθμολογικά πρωτεύσαντες κατά τις εξετάσεις για την εισαγωγή στον Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών ή/και σε όσους πρώτευσαν κατά το πρώτο έτος των μεταπτυχιακών τους σπουδών στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Για περαιτέρω πληροφορίες πατήστε εδώ