Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση μιας (1) θέσης «Διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων-έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ

Announcements

09.05.2019

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση μιας (1) θέσης «Διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων-έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση μιας (1) θέσης «Διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων-έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ

Κατεβάστε το αρχείο.